Clasa mica

Clasa mica
1-3
days
25 Euro
4-7
days
23 Euro
8-14
days
21 Euro
15-30
days
20 Euro
*30
days
18 Euro
Disponibilitate transmisie automata

Clasa compacta

Clasa compacta
1-3
days
30 Euro
4-7
days
27 Euro
8-14
days
25 Euro
15-30
days
23 Euro
*30
days
20 Euro
Disponibilitate transmisie automata

Clasa medie - Ford Mondeo sau similar

Clasa medie - Ford Mondeo sau similar
1-3
days
42 Euro
4-7
days
40 Euro
8-14
days
37 Euro
15-30
days
35 Euro
*30
days
30 Euro

Clasa mare

Clasa mare
1-3
days
85 Euro
4-7
days
80 Euro
8-14
days
75 Euro
15-30
days
70 Euro
*30
days
65 Euro

Clasa SUV compact

Clasa SUV compact
1-3
days
69 Euro
4-7
days
65 Euro
8-14
days
60 Euro
15-30
days
55 Euro
*30
days
50 Euro

Clasa SUV mare

Clasa SUV mare
1-3
days
90 Euro
4-7
days
85 Euro
8-14
days
80 Euro
15-30
days
75 Euro
*30
days
70 Euro

Masini de teren

Masini de teren
1-3
days
100 Euro
4-7
days
90 Euro
8-14
days
80 Euro
15-30
days
70 Euro
*30
days
60 Euro

Clasa Van

Clasa Van
1-3
days
69 Euro
4-7
days
65 Euro
8-14
days
60 Euro
15-30
days
55 Euro
*30
days
50 Euro